PENB

průkaz energetické náročnosti budovy


Kdy je energetický průkaz potřeba ?

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech

A. Při nové výstavbě- PENB je součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

B. Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu celé budovy. Prodávající/pronajímatel má v takových případech povinnost:

  • předložit PENB možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy
  • předat PENB kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
  • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé energetické náročnosti podle PENB uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje/pronájmu.

Vypracování PENB není součástí provize realitní kanceláře, ale jsme schopni jej zajistit. Další užitečné informace, anebo zadání vypracování PENB najdete také zde.